Besöksadress

Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Fakturaadress

Boform Fastighetsutveckling AB
LIN2666 Scancloud
831 97 Östersund

Organisationsnummer

556924-8056

Styrelse

Jan-Åke Stenström - Ordförande

Mångårig ledare och senast vice VD för Norrporten, ett fastighetsbolag med underliggande värden om 26 miljarder kronor som innan uppköp av Castellum var på väg till börsen under 2016.

Cecilia Nilsson - Ledamot

Konsult och projektledare med 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen från företag som Hemsö, Fastpartner och Jernhusen.

Peter Hermansson - Ledamot

Styrelseproffs och operativ inom finansieringsfrågor. Har tidigare varit Corporate-chef på Kaupthing Bank, för närvarande ansvarig för Corporate Development på Hoist Finance.

Organisation

Gösta Carlberg

VD
+46 70 979 29 70
gosta.carlberg@boform.se
Civilekonom, Handelshögskolan. Tidigare COO Aktiespararna och chefredaktör tidningen Aktiespararen. 15 års erfarenhet som analytiker, kontorschef och redaktör på företag som Matteus Fondkommission, Stockholm Fondkommission och Affärsvärlden. Har erfarenhet av fastighetsutveckling och ombildningar via Boform samt som grundare och delägare av företaget Kvalitetsbostäder.

Adrian Jelveh

Verksamhetschef
+46 70 332 90 57
adrian.jelveh@boform.se
Operativt ansvarig inom Boform. Tidigare projektledare på Capgemini med 16 års erfarenhet inom IT-sektorn. Lång erfarenhet av fastighetsexploatering, affärsutveckling och upphandlingsprocesser.

Arvin Jelveh

Projektledare | Transaktionsansvarig
+46 70 480 02 88
arvin.jelveh@boform.se
Entreprenör och affärsutvecklare. Lång erfarenhet av byggprojektledning, förädling av lokaler till bostäder och renovering av lägenheter samt vindsbyggnationer. Tidigare egen företagare inom fordonsbranschen.

Mariano De Gasperi

Projektledare | Arkitekt SAR/MSA
+46 70 438 36 99
mariano.degasperi@boform.se
Projektledare och arkitekt med lång erfarenhet av fastighetsutveckling. Har tidigare arbetat på bland annat Tengbom och Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

Jan Uddenberg

Ekonomichef
+46 70 035 36 99
jan.uddenberg@boform.se
Civilekonom, Stockholms universitet. Tidigare auktoriserad revisor och redovisningskonsult på PwC med 10 års erfarenhet av redovisning, revision och controlling.

Johan Alvarson

Marknadsansvarig
+46 70 792 21 95
johan.alvarson@boform.se
Ansvarar för marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Utbildning från Berghs School of Communication samt Högskoleexamen från Stockholms universitet.